Kişiler ve Kurullar

Editörler

  1. AİBÜ SBE Dergisi Editörlüğü
  2. Doç. Dr. Rahmi YÜCEL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
  3. Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ
  4. Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ, AİBÜ - İİBF