Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi

Erdinç Karadeniz, Erhan Kılıç

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı sektör bilançoları yardımıyla “Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörü”nün finansal performansının oran yöntemiyle analiz edilmesidir. Bu çerçevede sektörün 2010-2012 yılları arasındaki likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda sektörün likidite durumunun zayıf olduğu, finansal yapısının ağırlıklı olarak yabancı kaynaklardan meydana geldiği ve finansal riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Varlık kullanım oranları açısından ise sektördeki işletmelerin varlıklarını etkin kullanamadığı belirlenmiştir. Sektörün karlılık oranları incelendiğinde ise sektörün karlılık performansının analiz süreci içerisinde düşük olsa da bir iyileşme eğilimi içerisinde olduğu saptanmıştır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr