19. Yüzyıl Sonlarında Kastamonu Vilayeti

Cemal Avcı

Öz


Ali Tevfik Bey’in 1897 tarihli Memalik-i Osmaniye Coğrafyası adlı kitabında, Osmanlı Devletinin sınırları “Avrupa-yı Osmani”, “Asya-yı Osmani” ve “Afrika-yı Osmani” ana başlıkları altında ele alınmıştır. Asya-yı Osmani başlığı altında anlatılan “Kastamonu Vilayeti” araştırmamızın konusu olmuştur. O dönemin idari yapılanmasına göre Kastamonu Vilayeti, bu gün il olan Kastamonu, Bolu, Çankırı, Sinop, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ı kapsamaktadır. Çalışmamızda, Kastamonu Vilayeti’nin, sınır, nüfus, fiziki yapı, tarım ve sanayi ürünleri, idare şekilleri ve önemli merkezleri hakkında 1897 yılına ait bilgiler bulunmaktadır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr