KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME İLE ANALİZİ

Arzu Eren ŞENARAS, Işın ÇETİN

Öz


Kamu hizmeti, günümüz itibariyle idarenin görevini yerine getirmek üzere kamu yararına dönük bir faaliyet olarak ele alınmaktadır. Bu faaliyet, kendine özgü bir hukuki rejime sahiptir. Bu hukuksal rejim, yürütülürken uyulması gereken ilkeler bakımından ve hangi usullerle yürütülmesi gerektiği konusunda bir özgünlük göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de kamu hizmetlerinden memnuniyetin iller bazında incelenmesidir. İller bazında kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin benzerlik ve farklılıkları çok boyutlu ölçekleme analizi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kamu hizmetlerinden memnuniyet açısından diğer iller arasında Hakkâri, Burdur, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Siirt, Çorum, Şırnak, Bingöl, Eskişehir illerinin genel eğilimden farklılık gösterdiği söylenebilir. SGK ve adli hizmetlerden memnuniyetin birincil öneme sahip oldukları görülmektedir. İllerin gruplandırılmasında SGK ve adli hizmetlerden memnuniyetin diğer kamu hizmetlerinden farklılık gösterdiği söylenebilir.

KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME İLE ANALİZİ


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr