VUCÛHU’L-KUR’AN BAĞLAMINDA “RASÛL” KELİMESİNİN ANLAM ALANI

Zeynel Abidin AYDIN

Öz


Ulûmu’l-Kur'ân’dan olan vucûh, kelimelerin çok anlamlılığıyla alakalıdır. Bir kelimenin bir ayette ifade ettiği anlam ile diğer ayetlerde ifade ettiği manalar zaman zaman farklılaşabilmektedir. Bu değişim ise ancak dile olan vukufiyetle anlaşılabilmektedir.

Kur'ân-ı Kerim’de sıkça geçen ve temelde “elçi” manası verilen “rasûl” kelimesine Vucûhu’l-Kur'ân bağlamında bakıldığında onun Kur'ân’da “haberci, peygamber, cinlerden bir peygamber, meleklerden bir elçi, Kur'ân/kutsal kitap” gibi zengin bir anlam yelpazesi içerisinde kullanıldığı görülür. Bu manaların tespiti ise ancak ayetlerin bağlamından hareketle yapılabilmektedir. 

Bu makale, “Vucûhu’l-Kur'ân” bağlamında Kur'ân’ın önemli kelimelerinden biri olan “rasûl” sözcüğünü analiz etmeyi ve Kur'ân’ın doğru anlaşılmasında kelimelerin dil içerisindeki zengin kullanımlarına dikkat çekmeyi hedeflemektedir.


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr