SAFİYE EROL ROMANLARINDA KADIN OLGUSU

Mustafa AYYILDIZ, Rahime BAYTOK

Öz


Çalışmamızda, Almanya’da yazım sürecine başlayan ve ilerleyen süreçte roman ağırlıklı eser veren Safiye Erol’da “kadın” kavramı ele alınmıştır. Bu bağlamda yazarın sanat hayatına değinildikten sonra eserlerindeki kadınların yeri edebi ve toplumsal açıdan incelenmiştir. Erol’un kadınlarının ayırıcı yönlerini görebilmek için toplumdaki kadın algısının süreç içerisindeki değişimi de ayrıca ele alınmıştır. Özellikle de kadın-erkek ilişkilerine ve bu ilişkilerden sonra kadın karakterlerin toplumsal hayat içersindeki konumlanışına değinilerek ayrıntılı analizler yapılmıştır. Analizlerin odak noktasında ise Erol’un eserlerindeki aşk, utanç, kıskançlık, özlem, sevgi gibi duyguların oluşmasında etkili olan yaşantıların toplum ve aile izleğinde çözümlenmesi bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle Tanzimat öncesinden Cumhuriyete uzanan “kadın” figürünün Safiye Erol eserleri merkezinde gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Bireysel bağlamda kişilik ve anlayış çatışması da yaşayan karakterlerin bulunduğu Erol kadınlarını incelediğimiz bu çalışmamız neticesinde bütünsel çıkarımlar sonuç kısmına bırakılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altındal, Aytunç (2003), Türkiye’de Kadın. İstanbul, Alfa Basım Yayın.

Kandemir, Feridun (1949), Edebiyat Alemi Mecmuası. 28 Temmuz, s.15.

Erol, Safiye (2002), “Aşk Arifesi Makaleler”, Kubbealtı Neşriyat, Nisan, s. 426.

Taşkıran, Tezer (1973), Cumhuriyetin 50. Yılında Türk kadın hakları. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıl Dönümü Yay., Ankara.

Tuna, Semiha (2009), “Kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi”. fe dergisi, 1/1 s.20-29, Ankara Üniversitesi, 27 Ağustos (url:http:// cins.ankara.edu.tr/tuna html).

Yardım, M. Nuri (2003), Safiye Erol Kitabı. İstanbul: Benseno Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr