GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE CARİ AÇIKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Volkan BEKTAŞ

Öz


Cari açıklar, bir ekonomideki en önemli göstergelerden biridir ve bu açıkların sürdürülemez boyutlara ulaşması ekonomik krizlere neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı 5 gelişmekte olan ülkenin (Brezilya, Hindistan, Malezya, Meksika ve Türkiye) 1970-2014 dönemindeki ihracat ve ithalat verileri kullanılarak bu ülkelerdeki cari açıkların sürdürülebilirliğini test etmektir. Cari açıkların sürdürülebilirliği, dönemlerarası bütçe kısıtı altında yatay kesit bağımlılığı dikkate alan panel birim kök ve panel eşbütünleşme testleri ile ortalama grup tahmincisi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre söz konusu ülkelerin tümünde ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi vardır. Ayrıca sonuçlar cari açıkların uzun dönemde Malezya ve Türkiye için güçlü formda, Hindistan ve Meksika için ise zayıf formda sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan kısa dönemde ise tüm ülkeler için cari açıklar zayıf formda sürdürülebilirdir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arize, A.C. (2002), “Imports and Exports in 50 Countries Test of Cointegration and Structural Breaks”, International Review of Economics and Finance, 11, 101-115.

Baharumshah, A.Z., Lau, A. and Fountas, S. (2003), “On the Sustainability of Current Account Deficits: Evidence from Four Asean Countries”,

Journal of Asian Economics, 14, 465-487.

Bektaş, V. (2007). Cari İşlemler Dengesi ve Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Türkiye Uygulaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Breusch, T. S. and Pagan, A.R. (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, (471), 239-253.

Chen, S.W. (2011), “Current Account Deficits and Sustainability: Evidence from the OECD Countries”, Economic Modelling, 28, 1455-1464.

Chen, S.W. and Xie, Z. (2015), “Testing for Current Account Sustainability under Assumptions of Smooth Break and Nonlinearity”, International Review of Economics and Finance, 38, 142-156.

Christopoulos, D and Leo'n-Ledesma, M.A. (2010), “Current account sustainability in the US: What did we really know about it?” Journal of International Money and Finance, 29, 442-459.

Chortareas, G., Kapetanios, G. and Uctum M. (2003), An Investigation of Current Account Solvency in Latin America Using Non Linear Stationarity Tests, Universtiy of London Working Paper No: 485.

Chu, H.P., Chang, T., Chang, H.L., Su, C.W., Yuan, Y., (2007), “Mean Reversion in The Current Account of Forty-Eight African Countries: Evidence from the Panel SURADF Test”, Physica A 384, 485-492.

Dülger, F. and Özdemir Z. (2005), “Current Account Sustainability in Seven Developed Countries”, Yapı Kredi Economic Review, Volume 15, 51¬69.

Dülger, F. (2016) “The Sustainability of Current Account in the Presence of Endogenous Multiple Structural Breaks: Evidence from Developed and Developing Countries”, Panoeconomicus, Vol. 63, Issue 3, 339¬358

Dünya Bankası Veri Tabanı, 01.12.2016 tarihinde http://data.worldbank.org/ sitesinden erişilmiştir.

Edwards, S. (2001), “Does the Current Account Matter”, NBER Working Papers No:8275, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Fountas S. and Wu, J.L., (1999), “Are the U.S. Current Account Deficits Really Sustainable?”, International Economic Journal, Taylor & Francis Journals, vol. 13(3), pages 51-58.

Gnimassoun, B. and Mignon, V., (2013), “How Macroeconomic Imbalances Interact? Evidence from a Panel VAR Analysis”, CEPII Working Paper, No: 2013-42.

Göçer, İ., Mercan, M. and Hotunluoğlu, H. (2012), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı 163, 449-467.

Guest, R. and McDonald, I. (1999), “An Evaluation of the Saving, Investment, and Current Account Balances of Five ASEAN Economies”, Journal of Asian Economics, 10, 445-464.

Hakkio, C.S. and Rush, M. (1991), “Is the Budget Deficit Too High”, Economic Inquiry, 29, 429-45.

Husted, S. (1992), “The Emerging US Current Account Deficit in the 1980s: A Cointegration Analysis”, The Review of Economics & Statics, 159¬166.

Im, K., Pesaran, H. and Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.

Kalyoncu, H. (2006), “International Intertemporal Solvency in OECD Countries: Evidence from Panel Unit Root”, Prague Economic Papers, 15(1), 44-49.

Kim, B.H., Min, H.G., Hwang, Y.S. and McDonald, J.A. (2009), “Are Asian Countries’ Current Accounts Sustainable? Deficits, Even When Associated with High Investment, are not Costless”, Journal of Policy Modelling, 31, 163-179.

Mann, C.L. (2002), “Perspectives on the U.S. Current Account Deficit and Sustainability”, Journal of Economic Perspectives, Volume 16, Number 3, 131-152.

Milesi-Ferretti, G. M. and Razin, A. (1996), “Sustainability Of Persistent Current Account Deficits”, NBER Working Papers, No: 5467, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Obstfeld, M. and Kenneth, R. (1995), “The Intertemporal Approach to the Current Account”, NBER Working Papers, No: 4893, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1996), Foundations of International Macroeconomics, Cambridge, MA. MIT Press.

Quintos, C. 1995. Sustainability of the Deficit Process with Structural Shifts.

Journal of Business and Economic Statistics, 13, pp. 409-417.

Pesaran, M.H. and R.P. Smith. (1995), “Estimating Long-Run Relationships From Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 68, 79-113.

Pesaran, M.H. (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312

Razin, A. (1993), “The Dynamic-Optimizing Approach to the Current Account: Theory and Evidence”, NBER Working Papers, No: 4334, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Roubini, N. and Wachtel, P. (1998), Current Account Sustainability In Transition Economies, NBER Working Papers, No: 6468, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Rubio, O.B., Roldan, C.D. and Esteve, V. (2014), “Sustainability of External Imbalances in the OECD Countries”, Applied Economics, Vol. 46, No:4, 441-449.

Sachs, J. (1981), The Current Account in the Macroeconomic Adjustment Process, NBER Working Papers, No: 769, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Trehan, B. and Walsh, C. (1991), “Testing Intertemporal Budget Constraints: Theory and Applications to U.S. Federal Budget and Current Account Deficits”, Journal of Money, Credit and Banking 23, pp. 210-223.

Westerlund, J. (2007), “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 709-748.

Wu, J.L., Chen, S.L., and Lee, H.Y. (2001), “Are Current Account Deficits Sustainable? Evidence from Panel Cointegration”, Economics Letters, 72, 219-22.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr