ORTA GELİR TUZAĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Hakan SARIBAŞ, Uğur URSAVAŞ

Öz


Orta gelir tuzağı, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta gelir tuzağı, hızlı bir büyüme sonrası düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine ulaşan ülkelerin, büyüme yavaşlaması sonrası yüksek gelir grubuna geçemediği durumu ifade etmektedir. Bu çalışmada, Eichengreen vd.’nin (2011) çalışmaları çerçevesinde, 1957-2007 yılları arasında kişi başına düşen GSYİH verisi kullanılarak orta gelir tuzağının hangi gelir seviyesinde ortaya çıktığı ve Türkiye’nin tuzakta olup olmadığı analiz edilmektedir. Analiz bulgularına göre orta gelir tuzağı, 7.200 dolar seviyesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre Türkiye orta gelir tuzağını aşmış gözükmektedir.

 


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr