RASYONEL OPORTÜNİST SEÇİM ÇEVRİMLERİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE’DE 2007-2011 VE 2015 GENEL SEÇİMLERİNİN ANALİZİ

Kemal ERKİŞİ

Öz


Politik Seçim Çevrimlerinin tüm modellerinde iktidarın yeniden seçilme ihtimalini en üst seviyeye çıkartmak amacı ile ekonomiyi uyardığı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada,  bu modellerden bir tanesi olan Rasyonel Oportünist Seçim Çevrimleri Modeli ışığında Türkiye’de gerçekleştirilen 2007, 2011 ve 2015 seçimleri analiz edilmiştir. Modelde, makroekonomik değişkenlerdeki salınımlar, seçmen ile iktidar arasındaki, iktidarın yeterliliği noktasında bilgi asimetrisine dayandırılmaktadır. Seçmenler, bilgi asimetrisi ve bu nedenle bilgiye ulaşmada meydana gelen zaman gecikmesi nedeniyle, iktidarın yeterliliğini bir dönem sonra görebileceklerinden, yeniden seçilme niyeti ile ekonomiyi uyaran iktidar, politik seçim çevrimlerine sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda,  2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde, analize konu olan para arzı, kamu harcamaları, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve büyüme oranı değişkenlerine ilişkin değişimlerin teoriyi destekler nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr