A COMPARATIVE ANALYSIS OF SOVEREIGN CREDIT RATING METHODS AND CREDIT DEFAULT SWAPS

Burak PİRDAL

Öz


Ülkelerin kredi notlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi özellikle son yarım yüzyılda oldukça önem kazanmış ve bu değerlendirmeler ülkelerin makroekonomik performansları için önemli faktörler haline gelmişlerdir. Bu bağlamda, ülkelerin kredibilitelerinin ölçülmesinde başvurulabilecek metodlardan ikisi kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri ve kredi temerrüd swaplarıdır. Her ikisi de tamamen farklı methodolojilere sahip olan bu yöntemler ülkelerin kredi notlarını yansıtır. Bu çalışmada bu iki yöntemin karşılaştırmalı analizi yapılarak, benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Ayrıca bu iki yöntemle elde edilen sonuçların tutarlılığı da analiz edilmiştir ve ülke kredi derecelndirme yöntemlerine ilişkin politika önerilerinde bulunulmuştur.


Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Anthropelos, M. (2010). A Short Introduction to Credit Default Swaps, Also available at: http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos/CR/Introto CDS.pdf, Access Date: 03.12.2017

Balıkçıoğlu, E. (2013). Ülkelerin Finansal Açıdan Kredi Notlarını Etkileyen Faktörler Ve Kurallı Maliye Politikasının Etkisi: 2000 Sonrası DönemTürkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarının Kredi Notları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi. Published Phd thesis, Ankara: Ankara University Social Sciences Institute.

Bartels, B. (2015). Essays on Credit Rating Agencies and The Assessment of Sovereign Risk. Published Phd Dissertation. Universitätsbibliothek Mainz, Also available at: https://publications.ub.uni-mainz.de/theses/volltexte /2015/4037/pdf/4037.pdf., Access Date: 19.12.2017

Bheenick, E. (2005). “An Analysis of the Determinants of Sovereign Ratings”. Melbourne: Global Finance Journal, 15.

Çalışkan, Ö.V. (2002). “Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme Kriterleri”. G.Ü İ.İ.B.F journal, 1, 53-66.

Cantor, R., Packer, F., (1996). “Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings”. Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New york, November, 37-53.

Chang, J.H., (2005). “Globalization and East Asian Economies: An Introduction”. Global Economic Review, Taylor and Francis Journals, 34(4), 355-362.

Chen, K., Fleming, M., Jackson, J., Li, A. Sarkar, A. (2011). An Analysis of CDS Transactions: Implications for Public Reporting. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Staff Report no. 517 Also available at: https://pdfs.semanticscholar.org/174d/a82efeca53d96350 cb144d6ea808b570a75a.pdf, Access Date: 03.12.2017

Dimitriou, C. (2016). “Sovereign Debt and Credit Rating Agencies”. N. p., Also available at: https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc =s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-bum8frX AhUEWxoKHRvMD3wQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fthesis.eur.nl%2Fpub%2F35330%2FDimitriou-C.-388670-.pdf&usg=AOvVaw2 hpSHOgMnQylDg0RpqvCK3, Access Date: 08.12.2017

Fuchs, A., Gehring, K. (2015). The Home Bias in Sovereign Ratings, Courant Research Centre: Poverty, Equity and Growth - Discussion Papers, No. 179

Gülmez, A., Besel, F. and Yardimcioglu, F. (2017) Does Country Credit Rating Affect Current Deficit Account: The Case of Turkey (1992-2014). Review of Innovation and Competitiveness, vol.3(2), 25-42

http://www.guvensayilgan.com/wp-content/uploads/2014/09/Kredi-Temerr% C3%BCt-Swaplar%C4%B1-ve-Kredi-Dereceleri.pdf , Access: 23.03.2016

http://www.economywatch.com/features/A-New-Credit-Rating-Agency-for-BRICS.02-13-15.html,

https://www.fitchratings.com/, Access Date:21.03.2016

https://www.moodys.com/Pages/atc001.aspx , Access Date: 19.03.2016

http://financialplanningbodyofknowledge.com/wiki/Credit_default_swaps, Access Date: 18.12.2017

https://www.sec.gov/investor/alerts/ib_creditratings.pdf, Access Date: 21.03.2016

https://www.standardandpoors.com/ , Access Date: 21.03.2016

Longstaff, F.A., Mithal, S. and Neis, E. (2003). “The Credit Default Swap Market: Is Credit Protection Priced Correctly?”. Presented at USC FBE Finance Seminar.

Tang, Leo. (2016). Three Essays on Credit Ratings. Diss. Rutgers University-Graduate School-Newark, Also Available at: https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/50567/#citation-export, Access Date: 08.12.2017

Ulusoy, A. (2012). Devlet Borçlanması.Trabzon: Aksakal Publications.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr