ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet DALAR

Öz


Bu çalışmada insanlık suçlarını yargılamak üzere kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik eleştiriler ele alınmıştır. Özellikle Afrika devletlerinin mahkemeye yönelik eleştirilerinin tartışıldığı bu çalışmada mahkemenin lehindeki ve aleyhindeki argümanlara yer verilmiştir. Afrika devletleri bu mahkemenin kendilerine karşı ön yargılı olduğunu ve Batı tarafından mahkemenin kendilerine karşı araç olarak kullanıldığını ileri sürmektedirler. Taraf oldukları Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünden Afrika devletlerinin çekilmek istemelerini tartışan bu çalışma, mahkemeye yönelik eleştirileri ve karşı eleştirileri dikkate alarak uluslararası ceza yargısının karşı karşıya olduğu probleme yer vermiştir. 


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr