KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ

Çisem BEKTUR, Gürkan MALCIOĞLU

Öz


En basit tanımıyla bir finansal sigorta sözleşmesi olan kredi temerrüt takasları ülke riskini gösteren bir değişken olup, diğer risk göstergelerine göre daha doğru sonuçlar veren bir sigorta işlemidir. Borçlunun borcunu ödeyememe riski karşısında, alacaklının kendisini koruması için yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. Çalışmada, 12.10.2000 - 17.02.2017 tarihleri arasındaki günlük veriler kullanılarak, Türkiye’ye ait Kredi Temerrüt Takas Primleri (CDS) ile borsa kapanış endeksleri (BIST 100) arasındaki ilişki incelenmiştir. Hacker-Hatemi-J (2006) nedensellik testine göre, Borsa İstanbul ile CDS primleri arasında CDS’den Borsa’ya doğru tek taraflı bir ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca literatürde bulunan çalışmalardan farklı olarak, değişkenler arasındaki asimetrik ilişki pozitif ve negatif şoklara ayrılarak, Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi ile incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr