TÜRKİYE’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE TEORİK BİR YAKLAŞIM: MALİ TEPKİ FONKSİYONU

Gökhan DÖKMEN, Arınç BOZ

Öz


Günümüzde ülkeler, potansiyel büyüme oranlarına ulaşma, enflasyon oranını düşük seviyelerde tutma, işsizliğin düşük olması, kamu borçlarının yüksek seviyelere ulaşmaması, bütçenin denk olması ya da az açık vermesi gibi çeşitli makroekonomik hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Ülkelerin ne kadar borçlanması, bütçelerinin ne kadar açık vermesi gerektiği ve diğer makroekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde mali politikaların sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu sebeple mali sürdürülebilirliğin sağlanması gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada yıllar itibariyle kronik borç ve bütçe açığı soruları yaşamış olan ve son dönemlerde dikkate değer bir biçimde mali disipline odaklanan Türkiye ekonomisi incelenmiştir. Çalışmanın çıkış noktası Türkiye ekonomisinin 2004’ün üçüncü çeyreği ile 2016’nın ikinci çeyreği arasındaki dönemde mali sürdürülebilirliğinin analizi ve bahsedilen iki kriz döneminden ne kadar etkilendiği sorusuna cevap verebilmektir. Bu doğrultuda, bahsedilen dönemlerde mali tepki fonksiyonu kurularak zaman serisi analizi yapılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afonso, A. ve J. T. Jalles (2011). “Appraising Fiscal Reaction Functions”. School of Economics and Management, Technical University of Lisbon, Economics Working Paper 23: 1-15.

Afonso, Antonio (2005). “Fiscal Sustainability: The Unpleasant European Case”. FinanzArchiv: Public Finance Analysis 61(1): 19-44.

Alp, Harun vd. (2011). Türkiye için Hodrick-Prescott Filtresi Düzgünleştime Parametresi Tahmini. No. 1103. Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.

Baldi, Guido ve Karsten Staehr (2013). “The European Debt Crisis and Fiscal Reaction Functions in Europe 2000-2012”. DIW Berlin Discussion Papers: 1-22.

Ballabriga, Fernando ve Carlos Martinez-Mongay (2006). “A Further Inquire about the Sustainability of Fiscal Policy in the EU”. European Commusion, European Economy Economics Papers: 17-58.

Barro, Robert J. (1979). “On the Determination of the Public Debt”. Journal of Political Economy, The University of Chicago 87(5): 940-971.

Benz, Ulrich ve Stefan Fetzer (2006). “Indicators for Measuring Fiscal Sustainability: A Comparison of the OECD Method and Generational Accounting”. Institut Für Finanzwissenschaft Der Albert-Ludwigs-Universtat Freiburg im Breisgau: 1-24.

Berti, Katia vd. (2016). Fiscal Reaction Functions for European Union Countries. No. 028. Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). European Commission.

Blanchard, Oliver J. (1990). “Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators”. OECD Economics Department Working Papers: 79: 1-34.

Bohn, Henning (1995). “The Sustainability of Fiscal Policy in the United States”. CESifo Working Papers 1446: 1-28.

Bohn, Henning (1998). “The Behavior of U.S. Public Debt And Deficits”. The Quarterly Journal of Economics 3: 949-963.

Budina, N., ve S. van Wijnbergen (2008). “Quantitative Approaches to Fiscal Sustainability Analysis: A Case Study of Turkey since the Crisis of 2001”. The World Bank Economic Review 23(1): 119–40.

Burger, Philippe vd. (2011). “Fiscal sustainability and the fiscal reaction function for South Africa”. IMF Working Papers 11(69): 1–27.

Burger, Philippe ve Marina Marinkov (2012). “Fiscal Rules and Regime-Dependent Fiscal Reaction Functions: The South African Case.” OECD Journal on Budgeting 12: 1-29.

Checherita, Cristina ve Vaclac Zdarek (2015). “Fiscal Reaction Function and Fiscal Fatigue in Eure Area”. Public Finance Workshop, Hrvatska narodna banka, Zagreb, June. 2015: 1-31.

D’Erasmo, Pablo vd. (2015). “What is a Sustainable Public Debt?,” National Bureau of Economic Research Working Paper Series 21574: 1-77.

Edwards, Sebastian ve Rodrigo Vergara (2002). “Fiscal Sustainability, Debt Dynamics and Debt Relief: The Cases of Nicaragua and Honduras”. Inter-American Development Bank. Economic and Sector Study Series, RE2-02-005: 1-60.

Eser, Levent Yahya ve Mehmet Ela (2015). “Avrupa Borç Krizi: Nasıl, Neden ve Nereye?”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 10(1): 209–232.

Fatas, Antonio ve Ilian Mihov (2010). “The Euro and Fiscal Policy”. National Breau of Economic Research. 2010: 287-324.

Fincke, Bettina ve Alfred Greiner (2012). “How To Assess Debt Sustainability? Some Theory and Empirical Evidence For Selected Euro Area Countries”. Applied Economics. 44(28): 3717-3724.

Gali, Jordi ve Roberto Perotti (2003). “Fiscal Policy and Monetary Integration in Europe”. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. 9773: 1-43.

Ghatak, Subrata ve Jose R. Sánchez-Fung (2007). “Is Fiscal Policy Sustainable in Developing Economies?”. Review of Development Economics. 1(3): 518–530.

Göktaş, Özlem (2008). “Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açığının Sürdürülebilirliğinin Analizi”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. 8: 45-64.

Hakkio, Craig S. ve Mark Rush (1991). “Is the Budget Deficit ‘Too Large’ ”. Economic Inquiry. 29(3): 429-445.

Hamilton, James D. ve Marjorie A. Flavin (1986). “On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Emprical Testing”. National Breau of Economic Research. 1632: 1-30.

Hodrick, Robert J ve Edward C. Prescott (1981). “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation”. Northwestern University Discussion Paper. 451: 1–24.

Izquierdo, Alejandro ve Ugo Panizza (2003). “Fiscal Sustainability: Issues for Emerging Market Countries”. The Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper. 91: 1-40.

İlgün, Miraç Fatih (2016). “Mali Sürdürülebilirlik: Oecd Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 30(1): 69-90.

James, Kugbee S. ve Insah Baba (2015). “Fiscal Sustainabilty in Ghanaian Economy: A Fiscal Reaction Function Approach”. Asian Online Journal Publishing Group. 2(1): 16-20.

Langenus, Geert (2006). “Fiscal Sustainability Indicators and Policy Design in the Face of Ageing”. National Bank of Belgium Working Paper Research. 102: 1-33.

Lukkezen, Jasper ve Hugo Rojas-Romagosa (2013). “An Early-Warning Indicator for Sovereign Debt Sustainability”. CPB Discussion Paper. 21(7): 1-49.

Luporini, Viviane (2000). “Sutainability of the Brazilian Fiscal Policy and Central Bank Indepence”. Revista Brasileira de Economia. 54(2): 201-226.

Mello, Luiz De (2008). “Estimating a Fiscal Reaction Function: The Case of Debt Sustainability in Brasil”. Applied Economics Journal. 40(3): 271-284.

Ng, Serena ve Pierre Perron (2001). “Lag Lenght Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”. Econometrica-Journal of the Econometric Society. 69(6): 1519-1554.

Nguyen, Truong (2013). “Estimating India’s Fiscal Reaction Function”. ASARC Working Paper 05: 1-32.

Öztürk, Serdar ve Bekir Gövdere (2010). “Küresel Finansal Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”. Bilimsel Dergi Makalesi. 15(1): 377-397.

Quintos Carmela E. (1995). “Sustainability of the Deficit Process with Structural Shifts”. Journal of Business and Economic Statistics. 13(4): 409-417.

Reid, Travis (2013). “Evaluating The Sustainability of Jamaica’s Fiscal Debt Policies”. University of the West Indies, Department of Economics: 1-44.

Stoian, Andreea ve Emilia Campeanu (2010). “Fiscal Reaction Function in the Short Term for Assesing Fiscal Sustainability in the Long Run in Central and Eastern European Countries”. Czech Journal of Economics and Finance. 60(6): 501-518.

Stoica, Tiberiu ve Alexandru Leonte (2011). “Estimating a Fiscal Reaction Function for Greece”. International Conference on Financial Management and Economics, 11: 391-395.

Turan, Taner (2013). “Türkiye’de Maliye Politikası Konjoktür Yanlısı Mı?”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 32(2): 123-140.

Uctum, Merih vd. (2006). “Public Debt, the Unit Root Hypothesis and Structural Breaks: A Multi-Country Analysis”. Economica. 73(289): 129–156.

Weichenrieder, Alfons J. ve Jochen Zimmer (2014). “Euro Membership and Fiscal Reaction Functions”. International Tax and Public Finance. 21(4): 598–613.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr