WILLIAM STANLEY JEVONS’IN MEKANİK “İNSAN” KAVRAYIŞI

Hüsnü BİLİR

Öz


Sosyal bilimlerin de doğa bilimlerinin kullandığı yöntemi benimsemesi gerektiğini savunan Jevons iktisadı bilhassa fizik ve mekanik gibi matematiksel bir temelde inşa etmeyi amaçlamış ve iktisadı “haz ve elem hesaplaması” olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda Jevons Bentham’ın haz-elem analizini başlangıç noktası olarak almış, ardından psikofizyoloji aracılığıyla iktisadın ve insan zihninin temelinin fizyolojik yasalara bağlılığını göstererek insan davranışını “kişisel-çıkar ve fayda mekaniği” olarak nitelendirmiştir. Jevons’ın mekanik iktisat ve insan kavrayışları neoklasik iktisadın ortaya çıkışında oldukça etkili olmuştur. Bu bağlamda, neoklasik iktisadın teorik yapısının belki de en net şekilde görülebileceği isim William Stanley Jevons’tır. Bu çalışmanın amacı da, Jevons’ın bilimsel yaklaşımı çerçevesinde, iktisadı ve insanı nasıl ele aldığını göstermek ve neoklasik iktisadın insan kavrayışının temellerine ışık tutmaktır.     


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Boff, Emmanoel O. (2014). Governing Economic Life: W. S. Jevons and the Birth of Liberal Biopolitics in Victorian England. Proceedings of the 41th Brazilian Economics Meeting, 2014, (http://www.anpec.org.br/encontro/2013/files_I/i1-951a0c8e8378fdbe6bd7f5db004c959a.pdf, 07.01.2016’da erişildi).

Castles, Ian (1987). “Social Statistics and Social Change”. Journal of the Australian Population Association 4 (2): 93-105.

Dobb, Maurice (1973). Theories of Value and Distribution Since Adam Smith: Ideology and Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Hammond, J. Daniel (1991). “Alfred Marshall’s Methodology”. Methodus 3 (1): 95-101.

Herfeld, Catherine (2014). The Economist’s Persisting Commitment to Methodological Rationalism. 1st Witten Conference on Institutional Change: Money, Credit&Banking, The Austrian Economics Perspectives on Financial Crisis, Witten/Herdecke University, 2014, (http://www.uni-wh.de/fileadmin/media/w/w_i_wiwa/Money_Credit_Banking_Paper/3_a_Herfeld_01.pdf, 21.01.2016’da erişildi).

Jensen, Hans E. (1977). “Economics as Social Economics: The Views of the ‘Founding Fathers’”. Review of Social Economy 35 (3): 239-257.

Jevons, H. Winefrid, Jevons, H. Stanley (1934). “William Stanley Jevons”. Econometrica 2 (3): 225-237.

Jevons, William S. (1870). “On the Mechanical Performance of Logical Inference”. Philosophical Transactions 160: 497-518.

Jevons, William S. (1879). Theory of Political Economy (Second Edition). London: MacMillan and Co.

Jevons, William S. (1883). The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method. London: Macmillan and Co.

Jevons, William S. (1886). Letters and Journal of W. Stanley Jevons. Ed. H. A. Jevons. London: Macmillan and Co.

Keynes, John M. (1936). “William Stanley Jevons 1835-1882: A Centenary Allocation on His Life and Work as Economist and Statistician”. Journal of the Royal Statistical Society 99 (3): 516-555.

Maas, Harro (1999). “Mechanical Rationality: Jevons and the Making of Economic Man”. Studies in History and Philosophy of Science 30 (4): 587-619.

Maas, Harro (2001). “An Instrument Can Make a Science: Jevons’s Balancing Acts in Economics”. History of Political Economy 33: 277-302.

Maas, Harro (2005a). “Jevons, Mill and the Private Laboratory of the Mind”. The Manchester School 73 (5): 620-649.

Maas, Harro (2005b). William Stanley Jevons and the Making of Modern Economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Marshall, Alfred (1920). Principles of Economics (Eight Edition). New York: Palgrave Macmillan.

McCormick, Ken (1997). “An Essay on the Origin of the Rational Utility Maximization Hypothesis and a Suggested Modification”. Eastern Economic Journal 23 (1): 17-30.

Mosselmans, Bert (1998). “William Stanley Jevons and the Extent of Meaning in Logic and Economics”. History and Philosophy of Logic 19 (2): 83-99.

Paul, Ellen F. (1979). “W. Stanley Jevons: Economic Revolutionary, Political Utilitarian”. Journal of the History of Ideas 40 (2): 267-283.

Peart, Sandra J. (1996). The Economics of W. S. Jevons. London and New York: Routledge.

Peart, Sandra J. (2001). “Theory, Application and the Canon: The Case of Mill and Jevons”. Reflections on the Classical Canon in Economics: Essays in Honor of Samuel Hollander. Eds. E. L. Forget, S. J. Peart. London: Routledge. 356-377.

Pigou, Arthur C. (1903). “Some Remarks on Utility”. Economic Journal 13 (1): 58-68

Robertson, Ross M. (1951). “Jevons and Precursors”. Econometrica 19 (3): 229-249.

Schabas, Margaret (1990). A World Ruled by Number: William Stanley Jevons and the Rise of Mathematical Economics. Princeton: Princeton University Press.

Sigot, Nathalie (2002). “Jevons’s Debt to Bentham: Mathematical Economy, Morals and Psychology”. The Manchester School 70 (2): 262-278.

White, Michael V. (1994). “Bridging the Natural and the Social Science and Character in Jevons’s Political Economy”. Economic Inquiry 32: 429-444.

Witt, Ulrich (2005). “From Sensory to Psitivist Utilitarianism and Back: The Rehabilitation of Naturalistic Conjectures in the Theory of Demand”. Papers on Economics and Evolution, 507, (ftp://papers.econ.mpg.de/evo/discussionpapers/2005-07.pdf, 08.06.2016’da erişildi).

Zafirovski, Milan (1999). “Economic Sociology in Retrospect and Prospect: In Search of its Identity within Economics and Sociology”. The American Journal of Economics and Sociology 58 (4): 583-627.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr