İSTİHDAM ve ENERJİ DESTEKLERİNİN DÜZCE BOLU İLLERİNDEKİ YATIRIMLARA ETKİSİ

HASAN LÖK

Öz


Bölgesel kalkınma amaçlı olarak 2004 yılında ülkemizin 49 ilinde yatırım teşviklerine istihdam ve enerji destekleri ilave edilmiştir. Düzce ve Bolu illeri aynı coğrafi konumda ve ekonomik göstergeleri birlikte olmasına rağmen bu düzenlemeden eşit şartlarda yararlandırılmamıştır. Düzce ili enerji ve istihdam desteğinden yararlanan 49 il içerisine alınırken, Bolu ili bu kapsama alınmamıştır.

2012 yılında yatırım teşvik sisteminde köklü değişiklikler yapılarak Bolu 2. derece, Düzce ili ise 4. derece bölge desteklerinden yararlandırılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde ikinci kez Bolu, Düzce iline göre daha az devlet teşviklerinde yararlandırılmıştır.

2004 yılından itibaren uygulanan teşvik politikaları açısından Düzce ve Bolu illerindeki yatırımların gelişimi ve yatırımların bölge istihdamı ve yatırımlarına etkisi bu makalede ortaya konmaktadır.   


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr