A Partial Swot Analysis of the Turkish Bank Call Centers: The Actual and the Assumed Weaknesses

Ahmet Hakan Özkan

Öz


Türkiye’deki banka çağrı merkezleri, SWOT analizi içerisinde tehditleri algılama ve fırsatları değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Bu yönleriyle bir güç faktörü olarak değerlendirilmektedir. Oysa çağrı merkezlerinin SWOT analizinde yer alması gereken zayıflıkları da azımsanmayacak kadar çeşitlidir. Çağrı merkezlerinin zayıf tarafları bu araştırma ile ele alınmıştır. Çağrı merkezlerinin ne şekilde kurumlara zarar verdiği veya verme ihtimalinin olduğu gözden geçirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr