2008 Krizinin Avrupa Birliği Ülkelerine Etkisi ve Krizleri Önlemeye Yönelik Geliştirilen Mekanizmalar

Erdem Turgan

Öz


2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp kısa sürede dünya çapında küresel bir hal alan finansal krizin Avrupa Birliği’ndeki yansıması diğer ülkelere göre farklı olmuştur. Bu yüzden krizle birlikte Birlik içinde krize karşı alınan önlemler ve sonrasında kullanılacak mekanizmalar tartışılmaya başlanmıştır. Birlik içindeki mevcut sorunlar yaşanan finansal krizle biraraya gelince daha olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kurulan çeşitli mekanizmalar yoluyla etkiler en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada önce ABD’de başlayan ve sonrasında dünya ölçeğine yayılan krizin Avrupa Birliği sınırları içindeki yansımasının hangi başlıklar altında ortaya çıktığı, ülkelerde ne gibi sonuçlara yol açtığı gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra ise bu sürecin bir daha yaşanmaması amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinin alacağı koruma, denetim, gözetim ve önleme mekanizmalarının neler olabileceği konusunda bilgiler verilecektir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr