A Case Study on the Effectiveness of Speed Enforcement on Roadways in Turkey

Sefer Yılmaz

Öz


Bu çalışma Türkiye karayollarındaki hız denetim yöntemlerinin etkinliğini araştırmaktadır. Polisin ve sabit radar uygulamalarının ne kadar uzaklığa kadar etkili olduğunu görebilmek için 452 sürücü üzerinde bir araştırma geliştirilerek uygulanmıştır. Bulgular, hem polisin hem de sabit radar uygulamalarının ortalama etkisinin 1 km’den öteye geçmediğini ortaya koymuştur. Sabit radar uygulamaları ile polisin radar uygulamalarının sürücüler üzerindeki etkileri arasında herhangi anlamlı bir fark görülmemiştir. Polis tarafından uygulanan hız cezalarının sürücü davranışları üzerinde genellikle etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu bulgular ışığında, ortalama hız kontrolü gibi yeni metotlarla birlikte sabit ve hareketli tam zamanlı açık ve gizli kameraları zaman zaman polis refakatinde birlikte uygulayacak entegre bir sistemin olmaması halinde, Türkiye’deki karayollarında hız denetimlerinin başarı şansının son derece düşük olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr