2006 Yılında Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yöntemini Kullanan İşletmelerin Finansal Performansının Yıllar İtibari ile İzlenmesi: Dengeli Başarı Göstergesi Beklentileri Karşıladı mı?

Mustafa Bekmezci

Öz


Bu çalışmanın amacı; 2006 yılında Türkiye’nin ilk 500 işletmesi içerisinde yer alan ve Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) yöntemini kullandığını belirten işletmelerin, 2006-2011 yılları arasındaki finansal başarısındaki değişimi araştırmaktır. Çalışmanın yöntemi boylamsal verilere dayalı vaka analizidir. Bu kapsamda, 2006-2011 yılları arasında yayınlanmış finansal veriler kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde; Dengeli Başarı Göstergesi yöntemini kullanan işletmelerin cirosunda, vergi öncesi karında, ihracatında, net aktifinde ve öz sermayesinde önemli bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, Dengeli Başarı Göstergesi yönteminin, Türk işletmelerinin de finansal başarısına katkı sağladığını göstermesi bakımından önemlidir. İşletmelerin, stratejik performans yönetimi uygulamalarında Dengeli Başarı Göstergesini de alternatif olarak değerlendirmeleri uygun olacaktır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr