Ko(Y)- Fiilinin “İzin Verme” İşaretleyicisi Olarak Kullanımları

Talip Doğan

Öz


Bu çalışmada, ko(y)- fiilinin “izin verme” anlam birimini işaretlediği yapılar üzerinde durulmuştur. Türkçenin tarihî metinlerinde ve yaşayan bazı ağızlarında, hem ko(y)- hem de ko(y)ma- fiillerinin genellikle emir veya istek eklerini almış olan fiillerle birleşmesi sonucunda, ko(y)- + fiil + emir/istek eki şeklinde bir analitik yapı kurulmuştur. Bunun yanında, sadece ko(y)ma- fiilinin isim-fiil eki -mAK ve yönelme hâli eki +A’yı almış olan bitimsiz fiillerle birleşmesi sonucunda, fiil + -mAK + A + ko(y)ma- ya da unsurların yer değiştirmiş olduğu ko(y)ma- + fiil + -mAK + A şekillerinde analitik yapılar oluşmuştur. Söz konusu bu analitik yapılar, kullanıldığı cümlelerde bir hareketin gerçeklemesine duruma göre “izin verme” ya da “izin vermeme” ifadelerini dile getirme işlevine sahiptir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr