708/1308-1309 Tarihli Hüsâmeddin El-Hacı Dilenci Vakfiyesi

Tülay Metin

Öz


Türkiye Selçuklularına dair çalışmalarda müracaat edilecek kaynak ve vesikaların nicelik bakımından yeterli olmadığı her vesile ile dile getirilmektedir. Bilhassa siyasî hadiselere ışık tutan kronik eserlerin az sayıda olmasına rağmen muasır devletlere ait kaynakların incelenmesi ile derlenen malumat doğrultusunda yapılan çalışmalar bu eksiği kapatmış gibi görünmektedir. Siyasî tarih yazımına nazaran daha müşkül olan devrin içtimaî ve iktisadî vaziyetinin aydınlatılması ise günümüze ulaşmış oldukça az sayılabilecek mevcut kaynakların tetkiki ile mümkündür. Bu kaynaklar arasında vakfiye vesikaları fevkalade önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 582/1 numaralı defterin 69. sayfa, 42. sırasında yer alan, 708/1308-1309 tarihli Malatya’ya ait vakfiye incelenmiştir. Arapça olan vakfiye sureti, asıl metin olmayıp 1267/1850-1851 yılında istinsah edilmiştir. 1989 yılında tercüme edilen vakfiyenin bu metni aynı defterin 446. sayfa, 78. sırasında kayıtlıdır. Vakfiye, Selçukluların inhitat devrinde yaşamış, devletin ileri gelenlerinden, zengin mal varlığına sahip bir emir olduğu anlaşılan Hüsâmeddin el-Hacı Dilenci bin Emîr Ahmed adında bir şahsın, bugün Malatya, Elazığ ve Tunceli’ye tabi Erguvan, Apası, Arapgir, Minşar, Gürgec, Abbas ve Çemişkezek beldelerinde kâin tarla, bağ, bahçe, değirmen gibi emvâlini vakfetmesi üzerine düzenlenmiştir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr