AB’ye Üye Devletlerde Veri Koruma ve Denetleme Kurumlarının Bağımsızlığı ve Olası Türkiye Örneği

Vahap Atilla Oğuşgil

Öz


Avrupa Birliği, kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturmuş olduğu yasal çerçeve aracılığıyla üye devletleri bu doğrultuda koruma mekanizmaları oluşturmaya sevk etmiştir. Üye devletler tarafından bu çerçevede oluşturulan ve "veri koruma ve denetleme kurumları" olarak adlandırılan bu kurumların kuruluş amacı, kişisel verilerin amacına ve yasalara aykırı bir şekilde saklanması ve işlenmesini önlemektir. Bu makalede, AB'ye üye devletlerdeki söz konusu ulusal kurumların Birliğin bu yönde çıkarmış olduğu 95/46/AT sayılı Direktif ile AB Temel Haklar Şartı uyarınca sahip olmaları gereken "bağımsızlık" özellikleri sorgulanacaktır. Çalışmanın üye devletlerdeki kurumların sahip olduğu bağımsızlık güvencelerine olduğu kadar, AB ile üyelik müzakereleri uyarınca Türkiye’de önümüzdeki aylarda kurulacak olan eşdeğer kurumun sahip olması gereken bağımsızlık güvencelerine de ışık tutması planlanmaktadır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr