2001 Krizinde Uygulanan Faiz Politikasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi

Anıl Akçağlayan

Öz


Bu çalışmada Türkiye’de 2001 krizi süresince uygulanan faiz politikasının döviz kuru üzerindeki etkisi, hata düzeltme modeli ve Toda-Yamamoto (1995) yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla borsa endeksi verileri ve spreadin de yer aldığı dört değişkenli model tahmin edilmiştir. Değişkenler arasında bir tane eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Çalışmanın bulgularına göre kriz döneminde faizleri artırmak, Türkiye’de iflas oranlarının göstergesi olarak kullanılan borsa endeksini düşürmekte ve spread’in artışına neden olmaktadır. Ayrıca borsa endeksindeki düşüş ve spreaddeki artışlar yerli paranın değer kaybetmesine yol açmaktadır. Granger nedensellik testlerinin sonuçları, faiz oranlarındaki artışın yerli paranın değer kaybetmesine neden olduğu görüşünü doğrulamaktadır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr