Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş mı?

Gökhan Telatar

Öz


Ortadoğu, zengin petrol kaynaklarına sahip olması ve özellikle önde gelen gelişmiş ülkelerin buna ihtiyaç duyması nedeniyle büyük öneme sahip olan bir bölgedir. Arap Baharı gibi bölgede pek çok rejimi hedef alarak mevcut güç dengesini değiştirme olasılığı bulunan kapsamlı halk ayaklanmaları zincirinin başlaması tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden olmuştur. Ortadoğu’nun Rus dış politikasındaki önemine rağmen, Moskova, 2010 sonlarından itibaren pek çok Arap ülkesinde başlayan halk ayaklanmaları ile ancak Libya’ya karşı NATO askeri müdahalesinin gerçekleştirilmesi üzerine yakından ilgilenmeye başlamıştır. Batılı ülkelerin Suriye’de muhaliflere destek vermek suretiyle Beşar Esad rejimini devirmeye çalışmaları ise Moskova’nın ayaklanmalara yönelik daha aktif bir politika izlemesine neden olmuştur. Rusya’nın Ortadoğu’daki en yakın müttefikleri olan Libya’daki ve Suriye’deki rejimlerin devrilmesi ve yerlerine Batı yanlısı rejimlerin gelmesi Moskova’nın bölgedeki pozisyonunu zayıflatacak gelişmelerdir. Bu nedenle Arap ayaklanmaları çoğunlukla Amerikan müttefiki rejimleri hedef almasına rağmen, bugün gelinen noktada sürecin gelişiminden Rusya’nın çok daha olumsuz etkilenmekte olduğu görülmektedir. Moskova’nın endişe duyduğu bir diğer nokta ise, bu gelişmelerin ülke sınırlarını aşacak etkilerde bulunması ve Ortadoğu’nun geçirmekte olduğu değişimin nerede sonlanacağının belli olmamasıydı. Bu nedenle bu makale, Rusya’nın 2010 sonlarından itibaren Ortadoğu’da yaşanan halk ayaklanmaları karşısındaki politikalarının analiz edilmesini amaçlamaktadır. Makale ayrıca, Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik politikalarının, Ortadoğu’daki ağırlığını ve uluslararası alandaki rolünü ne yönde etkilediğini ortaya koymaya çalışacaktır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr