1893 Büyük Bolu Yangını

Cemal Sezer

Öz


12 Kasım 1893 tarihinde Bolu çarşısında çıkan yangın ile onlarca hân, yüzlerce dükkân, yüzün üzerinde ev ve saat kulesi ile topların korunduğu bina yanmış, Yıldırım Beyazıt Cami ile üç Sıbyan Okulu zarar görmüştür. Bu yangın sebebiyle yangınzedelere ihtiyaçlarını karşılamaları, evlerini ve işyerlerini onarmaları için nakdî yardımlarda bulunulduğu gibi, onlardan birtakım vergiler de alınmamıştır. Yangınzedelere yapılan nakdî yardım içerisinde Sultan II. Abdülhamit’in bizzat göndermiş olduğu paranın yanı sıra halkın da yardımları yer almaktadır. Toplanılan miktar, Bolu’nun yerel yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından dağıtılmıştır. Yazışmalarda, yardım paralarının adaletli bir şekilde ve herhangi bir yolsuzluğa izin verilmeksizin muhtaç kimselere dağıtıldığı özellikle belirtilmiştir. Bu durum, yardımların yerine ulaştığını göstermesi bakımından önemlidir. Araştırmada; 1893 yılında yapılan yazışmalardan hareketle Büyük Bolu Yangınının boyutu ve etkileri incelenmeye çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr