Yazar Detayları

Akpolat, Ahmet Gökçe

  • 2014 Sayı 2 - Makaleler
    AR-GE, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi
    Öz  PDF