Yazar Detayları

Akbaba, Atilla

  • Bahar 2012 - Makaleler
    Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri: Akçakoca Üzerine Bir İnceleme
    Öz  PDF
  • Bahar 2006 - Makaleler
    Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Sürecinde Yararlanılabilecek Araçlar ve Yöntemler
    Öz  PDF