Yazar Detayları

AKÇA, Haşim, Çukurova Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye

  • Bahar 2017 - Makaleler
    GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARINA ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI
    Öz  PDF