Yazar Detayları

Akbulut, Halim

  • Güz 2015 - Makaleler
    Yiyecek - İçecek Maliyet Kontrolü: Batı Karadeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
    Öz  PDF