Yazar Detayları

Akalın, Kürşat Haldun

 • Güz 2011 - Makaleler
  Ortaçağ Avrupa’sındaki Tefecilik Yasağına Eski Ahit Metinlerinin Etkileri
  Öz  PDF
 • Bahar 2011 - Makaleler
  İsraillilerin Ulusal Dini Olarak Yahveizmin Yabancı Kökenleri
  Öz  PDF
 • Güz 2010 - Makaleler
  Baalizmin İsraildeki İzdüşümü: Yahveizm
  Öz  PDF
 • Güz 2009 - Makaleler
  Orta Çağ Avrupasının Toplumsal Gerçeği Olarak Kölelik Düzeninin Dinsel Temelleri
  Öz  PDF
 • Güz 2008 - Makaleler
  Dinsel Rasyonalistlerde Seçilmişlik Güdüsü ve Bireysel Sorumluluk Duygusu
  Öz  PDF