Yazar Detayları

AHMETOĞULLARI, Kayhan

  • Kış 2015 - Makaleler
    Ar-Ge Harcamalarının Firmaların Net Kâr Değişimi ve Hisse Başına Kârlılığına İnovatif Etkisi: BİST Teknoloji Yazılım ve Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
    Öz  PDF