Yazar Detayları

Akpınar, Mahmut

  • 2014 Sayı 2 - Makaleler
    Max Weber’in Rasyonalizasyon (Ussallaşma) Yaklaşımı ve Türkiye Sağlık Sektöründe Performans Sistemi Düzenlemesi
    Öz  PDF