Yazar Detayları

Akova, Orhan

  • Güz 2006 - Makaleler
    Akçakocayı Ziyaret Eden Turistlerin Müşteri Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması
    Öz  PDF
  • Güz 2003 - Makaleler
    Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
    Öz  PDF