Yazar Detayları

Akbaş, Zafer

  • Bahar 2006 - Makaleler
    Düzce İli Kamu Kurumlarındaki İletişim Sorunlarını Saptamaya Yönelik Bir Alan Araştırması
    Öz  PDF
  • Güz 2002 - Makaleler
    Kamu Personel Rejimi ve Sorunları: Malatya Valiliği Personeli Üzerine Bir Uygulama
    Öz  PDF