Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
20. Yıl Özel Sayı 2012 Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Düzey Değişkenlerinin Siyasal Öz Yeterlilik Algısı Üzerindeki Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Öz   PDF
Hamza Bahadır Eser, Mehmet Dinç
 
Bahar 2010 Üniversitede Bilgi Kültürü -AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği- Öz   PDF
Türkan Argon, İsmail Menep, T. Yaçın Bayram
 
Güz 2001 Üniversitelerde Sağlık , Kültür ve Spor Dairesi Spor Şubesinin Mevcut Durumu Ve Beklentiler Öz   PDF
Nevzat Mirzeoğlu
 
Bahar 2011 Üniversitelerde Stratejik Planların Hazırlanması ve Uygulanması Sürecinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının Etkinliği Öz   PDF
Zekai Öztürk, Hakan Uzun
 
Kış 2015 Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmada -Değişen- Rolü ve Girişimci Üniversite Kavramı Öz   PDF
Onur SUNGUR
 
Bahar 2009 Ürün Seçki Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
İlker Kösterelioğlu
 
2014 Sayı 2 Üretim Faaliyetinde Bulunan İşletmeler İçin CNC Torna Tezgahı Alternatiflerinin VIKOR ve TOPSIS Yöntemleri İle Karşılaştırılması Öz   PDF
Aşkın Özdağoğlu
 
Güz 2007 Üstün ve Özel Yeteneklilerin Eğitimleri Ülkemize Özgün Bir Model: Bilim ve Sanat Merkezleri ( Bil-Sen) Öz   PDF
Necati Baykoçdönmez
 
Güz 2010 Baalizmin İsraildeki İzdüşümü: Yahveizm Öz   PDF
Kürşat Haldun Akalın
 
Semih Tezcan'a Armağan - Yarmakan Bakmak İtaat Etmektir Öz   PDF
Aslıhan Dinçer
 
2014 Sayı 2 Bakım Hizmeti Veren Personelin Zihin Engellilerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri Öz   PDF
Ali Kaya, Ahmet Yıkmış
 
Güz 2002 Bankalarda Emlak Kredisi Pazarlaması: Bolu'da Bir Uygulama Öz   PDF
Feridun Kaya, Mustafa Gülses
 
Güz 2018 BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Nurettin PARILTI, İlknur CAN, Sait BARDAKÇI
 
Yaz 2015 Bankaların Yeni Gelir Kaynağı: Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kârlılığı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
İbrahim Erol, Serkan Çınar, Selim Duramaz
 
Bahar 2016 Batı Felsefesi Bağlamında Schopenhauer’a Göre Akıl ve Hakikat Öz   PDF
Ahmet UĞURLU
 
Semih Tezcan'a Armağan - Yarmakan Baytar-nâme-i Mehmed b. İskender El-Edirnevî ve Dil Özellikleri Öz   PDF
Melis Sezen Güneş
 
Güz 2012 Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler Bağlama Grubu Oluşturabilir mi? Öz   PDF
İ. Gülsel Sev
 
Güz 2006 Bağımsız Denetime Yönelik Genel Bir Bakış Öz   PDF
Ayhan Kapusuzoğlu
 
Bahar 2018 BÖLGESEL KALKINMADA KÜMELENMELERİN ROLÜ: BARTIN İLİ AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
M. Said CEYHAN, Sema Özlem ÖZCAN
 
Güz 2001 Bürokrasinin Evrimi ve Türk Bürokrasisi Öz   PDF
İ. Halil Ülker
 
Bahar 2016 Bütçe Açıkları Enflasyonist Etkiye Sahip midir? Türkiye Üzerine Uzun Dönemli Analiz Öz   PDF
Erhan ÖRUÇ
 
Bahar 2007 Bedai ez-zuhur Adlı Memluk Kaynağından Ramazanoğulları ile İlgili Kayıtlar Öz   PDF
Tülay Koyuncuoğlu Metin
 
Bahar 2006 Beden Eğitimi ve Sporda Klasik Yöntem ile Aktif Öğrenme Yönteminin Karşılaştırılması Öz   PDF
Dilşad Ediş Mirzeoğlu, Uğur Doğan, Fatih Efe
 
Semih Tezcan'a Armağan - Yarmakan Berlin and St. Petersburg Fragments of the Praise of Dharmaprabhāsa Öz   PDF
Abdurishid Yakup
 
Yaz 2018 BEŞERİ SERMAYEYE YAPILAN HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL VAR ANALİZİ Öz   PDF
Elif DAŞÇI, Necati CEMALOĞLU
 
Toplam 694 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>