Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Bahar 2006 Düzce İli Kamu Kurumlarındaki İletişim Sorunlarını Saptamaya Yönelik Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Said Kıngır, Zafer Akbaş
 
Güz 2011 Düzenleme’nin Seyri Öz   PDF
Mesut Sert
 
Güz 2009 Düşünce Deneyleriyle İlgili Problem Çözme Etkinliğinin Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerileri ve Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Yunus Karakuyu, Hasan Said Tortop
 
Kış 2016 DEDE KORKUT SÖYLEMİYLE ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ ANLATMAK: “KOÇAKLAR 1915 ÇANAKKALE” Öz   PDF
Selami ALAN
 
Güz 2005 Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Memnuniyet ve Beklentileri: Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Şuayıp Özdemir, Asuman Pekyaman
 
Bahar 2006 Demokratik Ekonomi: Planlama, Piyasa ve İktidara Yeni Bir Bakış Öz   PDF
Geoff Hodgson
 
2014 Sayı 2 Deneme Türünün Öğretiminde Montaıgne’in Yeri Öz   PDF
Yıldız Yenen Avcı
 
Bahar 2015 Denetçilerin Meslek Etiği Algısının Hofstede’in Kültür Kuramı Işığında Değerlendirmesi Öz   PDF
İlkay Ejder Erturan, İlter Bekar
 
Kış 2018 DENGELİ PUAN KARTI VE RİSK YÖNETİMİ: ENTEGRASYON İÇİN ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM
 
Yaz 2015 Deniz ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi Öz   PDF
Erdinç Karadeniz, Erhan Kılıç
 
Bahar 2002 Depremde Hasar Gören Betonarme Yapıları Güçlendirmenin Maliyet Yönetimi Öz   PDF
Nuri Sarı Altun
 
Bahar 2002 Der Lehrer Erziehung Beim Sonderpadagogikbereich in der Türkei Öz   PDF
Nurhan Cora İnce, İlknur Çifci
 
Bahar 2012 Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri: Akçakoca Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Atilla Akbaba
 
Bahar 2018 DESTİNASYON GASTRONOMİ MARKA DEĞERİ BİLEŞENLERİNİN SEYAHAT NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BOLU ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Serkan ŞENGÜL
 
2014 Sayı 2 Determining the Relationship Between the Attitudes of Organizational Cynicism and Commitment of the Employees in Hospitality Businesses Öz   PDF
Sevgi Balıkçıoğlu, Hüseyin Altay
 
Bahar 2003 Devre Tatilin Kaplıca Merkezinde Tüketiciler Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Murat Selim Selvi
 
Güz 2018 DEĞERLERİN BİREYLERARASI SAPMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Kubilay ÖZYER, Osman YALAP, Fatih SOBACI
 
Güz 2004 Değer Mühendisliğinin Türk Kamu Organizasyonlarında Uygulanabilirliği: İl İdare Kurullarına ilişkin Bir Vaka Çalışması Öz   PDF
M. Turan Çuhadar
 
Bahar 2008 Değişen Devlet Anlayışı, Müdahalecilik ve Piyasa Ekonomisi Öz   PDF
Ahmet Emre Biber
 
Güz 2013 Değişmeyen Kamu Politikası: Kamu Yönetimi Reformu Öz   PDF
Barış Övgün
 
Bahar 2002 Die Deutsche Wiedervereinigung und Europaische Union Öz   PDF
Kemal İnat
 
Bahar 2002 Die in der Türkei zu treffenden Interkulturellen Massnahmen Ein Modelbeispiel dafür aus Niedersachsen Öz   PDF
Gürcan Ültanır
 
Güz 2003 Different Aspects of Nationalism: With Special Refence to Ethnic Connections, Loyalties and Group Benefits Öz   PDF
Mithat Baydur
 
Güz 2012 Dil- Zihin İlişkisi Çerçevesinde Metaforlar Öz   PDF
Yasin Şerifoğlu
 
2014 Sayı 3 Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet Fatih Kaya
 
Toplam 694 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>